خرید پسته در استان خراسان رضوی و مشهد مقدس

خرید پسته در مشهد- صادرات و فروش پسته ایران

خرید و فروش پسته در شهر بزرگ مشهد از شهرهای اطراف آن صورت می گیرد. امروزه خرید، فروش،صادرات پسته به کشورهای مختلف از رونق بسیار بالایی برخوردار است. در کلان شهر مشهد خرید پسته از طریق شهرستان های مه ولات و بجستان صورت می گیرد که بخش عمده پسته استان را تامین می کنند. پسته […]