مغز پسته

 مورد پسته اگر روزي 4 گرم مغز پسته  خورده شود، ميزان كلسترول بد به ميزان يك درصد كاهش مي يابد .

Jenkins, D. J. 2003.  Type 2 diabetes and vegetarian diet. American J. Clinical Nutrition. Vol. 78. No. 3: 610-616
•  بر اساس تحقيقات انجام یافته مغزهاي پسته، بادام، گردو و فندق به خاطر وجود مقادير خوب ويتامين E موجب تقويت ايمني بدن مي شوند .
Rainey, C. J., L.A. Nyquist. 1997. Nuts: nutrition and health benefits of daily use. Nutrition Today. No. 32: 157-163.
•  بر اساس گزارش مكنزي در سال 2003، ميوه هاي خشكباري، منبع خوبي از ويتامين K هستند. اين ميزان در فندق، پسته و گردو به ترتيب 2/14، 2/13 و 4/2 ميكرو گرم در 100 گرم مغز است. ويتامين K يك كوفاكتور اساسي براي تبديل گلوتاميك اسيد به گاما كربوكسي گلوتاميك اسيد است و در موقع خونريزي در انعقاد خون نقش اساسي دارد.
Mackenzie, L. 2003. Vitamin k content of nuts and fruits in US diet. J. Am. Assoc. Vol. 103: 1650-1652.
•  در پروتئين ميوه هاي خشكباري، اسيد آمينه آرژينين وجود دارد كه پيش ساز اكسيد نيتريك مي باشد. اكسيد نيتريك عامل تنظيم فشار خون و جلوگيري از انسداد رگها مي باشد .
Rainey, C. J., L.A. Nyquist. 1997. Nuts: nutrition and health benefits of daily use. Nutrition Today. No. 32: 157-163

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *