مروری بر شناخت گیاه پسته و اطلاعات آن

همانطور که می دانیم بیشترین سطح زیر کشت پسته مربوط به کرمان (شهرستان رفسنجان) است. 2 درصد رقم کشت شده (پایه) در آمریکا مربوط به رقم کرمان است. بیشترین عملکرد در بین رقم ها مربوط به رقم پسته کله قوچی است. شهرت یافتن رقم کله قوچی و افزایش سطح زیر کشت مربوط به تولید بالای این رقم می باشد.

انتخاب پایه مهمترین مسئله در زمان احداث باغات پسته می باشد. پایه کشت شده و رقم پیوندی باغات خراسان مربوط به رقم کله قوچی است. در ایران حدود ۹۰ رقم پسته شناخته شده است که ۳۰ رقم از ۹۰ رقم شناخته شده در خراسان وجود دارد.

رقم کله قوچی به علت زود گل بودن به سرمای بهاره حساس است. رقم کله قوچی به کمبود موادغذایی و کاهش آنها حساس می باشد. در بین ارقام پسته رقم احمد آقایی بیشترین سال آوری را دارد. درخت پسته ۱۲ تا ۲ سال را باید هر ۱۰-۱۲ روز آبیاری نمود. درختان بارده را باید با برنامه بسته به زمان ونیاز آبیاری نمود. بهتر است درختان بارده را هر یک ماه یکبار سیراب کرد.

بهتر است کود های آلی (گاوی، مرغی و…) رابه صورت کاملا پوسیده و چالکود استفاده کرد. بهترین عمق چالکود در درختان پسته ۳۰ تا ۴۰ سانت است. تاخیر در باز شدن جوانه ها، حالت جارویی شدن و ریز برگی مربوط به کمبود روی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.