نوع : اکبری شور

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته اکبری شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
500,000 ریال
Go to top