نوع : احمدآقایی

اونس : 30-28

دستچین : 70%

پسته احمدآقایی 70% توچین 30-28
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
450,000 ریال
Go to top