نوع : اکبری

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته اکبری 100% توچین 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
550,000 ریال
Go to top