نوع : اکبری

اونس : 24-22

دستچین : 70%

پسته اکبری 70% توچین 24-22
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
480,000 ریال
Go to top